Disclaimer

Ook dat is goed voor elkaar

Gebruiksvoorwaarden van den Doorn Totaalinstallateurs

Het gebruik van deze site van den Doorn Totaalinstallateurs is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden. Toegang tot en het gebruik van deze site betekenen dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden.

Gebruik van de Website
Den Doorn Totaalinstallateurs streeft ernaar altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de juiste en actuele informatie aan te bieden op deze website. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Den Doorn Totaalinstallateurs gaat uiterst zorgvuldig te werk om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft Den Doorn Totaalinstallateurs geen garantie met betrekking tot volledigheid, juistheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en eventuele inhoud van links en verwijzingen. De (technische) informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van deskundig advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Den Doorn Totaalinstallateurs aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.

Informatie van Derden
Deze website kan hyperlinks en verwijzingen bevatten naar websites van derden. Den Doorn Totaalinstallateurs heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Den Doorn Totaalinstallateurs aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele Eigendomsrechten
Den Doorn Totaalinstallateurs behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, foto’s en logo’s). Alle op de site afgebeelde gegevens zijn eigendom of licentie bij Den Doorn Totaalinstallateurs en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Den Doorn Totaalinstallateurs of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Toepasselijk Recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Constateer je onverhoopt onvolledigheden en/of onjuistheden, dan stellen wij het op prijs dat je deze aan ons meldt via: [email protected]. Den Doorn Totaalinstallateurs stelt het zeer op prijs wanneer je je vraag, klacht of probleem kenbaar maakt. Zo kunnen wij onze dienstverlening verbeteren en via deze manier kunnen wij indien noodzakelijk zorg dragen voor een passende oplossing. Neem hiervoor contact met ons op via: [email protected].

Kom kennismaken of..

Solliciteer direct!

Je kunt zoveel meer in de techniek! Werken in de techniek betekent namelijk werken aan de toekomst in een branche die altijd in ontwikkeling is. Er zijn volop mogelijkheden, kansen en uitdagingen, en het mooie is dat we jou daarbij nodig hebben!

Heb je veel werkervaring of sta je juist aan het begin van je technische carrière? Bij Den Doorn Totaalinstallateurs vind je jouw nieuwe uitdaging! Kun jij je vinden in een van onze openstaande vacatures? Niet twijfelen, gewoon doen. Kom eens langs voor een kopje koffie.